รอสักครู่...

+66(0) 2805-3356

งานแสดงสินค้าไทย ณ ประเทศปาปัวนิวกินี

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่โรงแรม Crown Plaza นครพอร์ต มอร์สบี และวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ที่โรงแรม Lae International เมืองเลย์

2014-09-11 11:45:16