รอสักครู่...
  • โดย วรรณภพ
  • 07 ก.ค. 60

คุณกำลังขาดวิตามิน บี3 หรือไม่?

คุณกำลังขาดวิตามิน บี3 หรือไม่?

  1. ซึมเศร้า
  2. ปวดหัว
  3. ผิวหนังอักเสบ
  4. อาหารไม่ย่อย
  5. นอนไม่หลับ
  6. หลงลืม