รอสักครู่...

ให้การต้อนรับท่านรัฐมนตรีในการประชุมร่วมกับ UN และเยี่ยมชมโรงงาน

ยินดีและเป็นเกียรติในการให้การต้อนรับท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ประจำประเทศปาปัวนิวกินี

2018-05-16 10:58:29