Please wait...

+66(0) 2805-3356

Prime Minister’s Industry Award 2019 สาขา Quality Management

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในความเป็นวรรณภพ ขอบคุณทุกคนในครอบครัววรรณภพของเรา ที่ทำให้ได้รางวัลนี้ร่วมกันค่ะ "The Prime Minister’s Industry Award 2019 สาขา Quality Management"

2019-09-16 11:18:09