รอสักครู่...

เกี่ยวกับเรา บริษัท วรรณภพ จำกัด

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ความอุดมสมบูรณ์ของดินและลักษณะอากาศที่เหมาะสมทำให้ "ข้าวไทย" เป็นข้าวที่มีลักษณะโดดเด่น ในรูปลักษณ์และรสชาติ จนได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บริษัทวรรณภพเป็นบริษัทส่งออกข้าวรายหนึ่ง ของประทศไทยที่มุ่งเน้นคุณภาพเป็นสำคัญ โดยมีนโยบายในการคัดสรรพันธุ์ข้าวที่ไม่มีการตัดต่อพันธุกรรม และใช้ระบบเครื่องจักรที่ทันสมัยใน กระบวนการผลิต เพื่อให้ข้าวไทยเป็นสินค้าส่งออกที่มีคุณภาพที่รู้จักไปทั่วโลก

บริษัท วรรณภพ จำกัด เป็นผู้ผลิตข้าวสารบรรจุถุง เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพข้าวที่รับเข้า การชั่งน้ำหนัก การจัดเก็บ การทำความสะอาด การแยกหิน การขัดเงา การคัดขนาดและสีของข้าว ตลอดจนการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่สะอาดและปลอดภัย ทำให้ข้าวสารของเราทุกถุงเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ

สินค้าของเรา

พันธกิจ

"เรา" มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

วิสัยทัศน์

"เรา" คือผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและส่งออกข้าวคุณภาพสูงของไทย ที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

บริษัทในเครือวรรณภพ

บริษัท วรรณภพ ฟาร์ม จำกัด

ฟาร์มข้าว (ประเทศไทย)

บริษัท พี.ที.เค.วัฒนกิจ จำกัด

ก่อสร้าง (ประเทศไทย)

บริษัท ไอโคนิค ซิสเต็ม จำกัด

ซอฟแวร์เฮ้าส์ (ประเทศไทย)

บริษัท วรรณภพ จำกัด

ผู้ส่งออกข้าว (ประเทศไทย)

บริษัท โฮมสเตจ จำกัด

ผู้นำเข้าและจำหน่ายข้าว (ปาปัวนิวกินี)

บริษัท วรรณภพ พี.เอ็น.จี. จำกัด

อสังหาริมทรัพย์ (ปาปัวนิวกินี)

บริษัท ดับเบิ้ลยู.เอ็น.พี.โกลเบิลเทรด จำกัด

ผู้ซื้อขาย (ประเทศไทย)

บริษัท ดับเบิ้ลยู.เอ็น.พี.โลจิสติกส์ จำกัด

โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)

สิ่งอำนวยความสะดวก วรรณภพ

ผู้ส่งออกข้าว

เรามีระบบโลจิสติกส์ที่สนับสนุนทุกกระบวนการผลิต

ผู้ค้าส่งข้าว

เราผลิตข้าวสารบรรจุถุงเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศและส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศ ประเทศปาปัวนิวกินีเป็นประเทศที่เราส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่ง บนเนื้อที่ 8 เฮกเตอร์ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ในเมืองเลย์ เราเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าในแถบโอเชียเนียไม่เฉพาะข้าว แต่ยังรวมถึง กล่องโฟม ยารักษาโรค เกลือ และน้ำตาล