รอสักครู่...

โทรหาเรา +66(0) 2805-3356

          เนื่องด้วย บริษัท วรรณภพ จำกัด เป็นผู้ดำเนินธุรกิจส่งออกข้าวสาร และสินค้าในกลุ่มอุปโภคบริโภคไปยังกลุ่มประเทศ South Pacific อีกทั้งยังมีหลายสาขาอยู่ในต่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพิ่ม เพื่อรองรับการขยายตัวของฐานธุรกิจ และกลุ่มสินค้าที่จะทำการส่งออกเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯจึงมีความประสงค์ที่จะรับผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นพนักงาน ดังนี้

ลำดับ รายละเอียด ตำแหน่ง สถานที่ปฎิบัติงาน
1พนักงานบรรจุ
คุณสมบัติ
1.สามารถยกของหนักได้
2.สามารถเข้ากะได้
3.สามารถทำโอทีได้
1โรงงานอยุธยา
2คนสวน ประจำสาขากรุงเทพ
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ให้อยู่ในสภาพที่สวยงามอยู่ตลอดเวลา
1Office กรุงเทพฯ
3พนักงานขับรถบริหาร ท่านประธาน
ลักษณะงาน
1. ขับรถรับส่งท่านประธานบริษัท และ ดูแลทำความสะอาดรถ ให้อยู่ในความสะอาดเรียบร้อย พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา
2. สามารถค้างคืนที่ต่างจังหวัดได้ สามารถทำงานที่ไม่เป็นเวลาได้ หมายเหตุ หากว่างจากงานขับรถ ต้องสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ เช่น งานสวน งานวิ่งรับส่งเอกสาร งานล้างรถ
1โรงงานอยุธยา
4แม่บ้าน บ้านพักบริหาร
แม่บ้านประจำบ้านฝ่ายบริหาร
1. หน้าที่ดูแลความสะอาดบ้านพักผู้บริหารภายในโรงงาน
2. ดูแลความสะอาด เสื้อผ้า ซัก รีด
3. ดูแลความเรียบร้อยโดยรวมของโรงงานเป็นหู เป็นตา สอดส่องดูแลความเรียบร้อยของอาคารสำนักงาน
4. ดูแลเรื่องอาหารสำหรับฝ่ายบริหาร กรณีวันหยุด/ หลังเวลางาน
1โรงงานอยุธยา
5เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ประจำประเทศปาปัวนิวกินี
- เพศ ชาย
- อายุ 30-45 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี สาขาการตลาด การขาย
- ประสบการ์ด้านงานขาย 5 ปีขึ้นไป
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
- สามารถเดินทางไปทำงานที่ประเทศ ปาปัวนิวกินีได้ (สัญญาจ้าง 3 ปี)
1ประเทศปาปัวนิวกินี
6ผู้ช่วยแม่ครัว
- เพศหญิง
- อายุ 30-45 ปี
- วุฒิการศีกษา ป.6 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการทำอาหาร อาหารตามสั่ง หรืองานเกี่ยวกับโต๊ะจีนมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
- สามารถปฏิบัติงานได้ที่โรงงานอยุธยา
1โรงงานอยุธยา
7Sale Executive (พนักงานขาย)
- เพศ ชาย / หญิง
- อายุ 30-40 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี สาขาการตลาด การขาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ในด้านงานขายสินค้า อุปโภค บริโภค 3 ปีขึ้นไป
- หากมีประสบการณ์ด้านงานขายเกี่ยวกับ Horeca มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
- มนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติดี ซื้อสัตย์ ขยัน อดทน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
1Office กรุงเทพฯ
8Branch Manager
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงาผู้จัดการ / ผู้จัดการสาขา / งานบริหาร 5 ปี ขึ้นไป
- บริษัทพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 750 คะแนนขึ้นไป
- เป็นคนขยัน อดทน สู้งาน และมีความซื่อสัตย์ มีความเป็นผู้นำสูง
- สามารถวิเคราะห์ปัญหาและนำเสนอแนวทางการดำเนินงานหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาได้ดี
- มีภาวะในการเป็นผู้นำสูง กล้าตัดสินใจ เป็นคนมีเหตุผล คิดในเชิงบวก
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี เช่น Word / Excel / Power Point / Internet ได้ดี
- สามารถเดินทางไปทำงานที่ประเทศปาปัวนิวกินีได้ สัญญาจ้าง 3 ปี
1ประเทศปาปัวนิวกินี
9ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและ logistic (ประจำประเทศปาปัวนิวกินี)
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 3 ปี
- บริษัทพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่มีผลสอบภาาษอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือเฉพาะผู้สมัครที่คิดว่าภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (ฟัง พูด อ่านเ เขียน)
- เป็นคนขยัน อดทน สู้งาน และมีความซื่อสัตย์
- สามารถวิเคราะห์ปัญหาและนำเสนอแนวทางการดำเนินงานหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาได้ดี
- มีภาวะในการเป็นผู้นำสูง กล้าตัดสินใจ เป็นคนมีเหตุผล คิดในเชิงบวก
- หากเคยทำงานด้าน Import / Logistic หรือเคยติดต่อประสานงานกับท่าเรือเพื่อนำสินค้าออกมาจากท่าเรือจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี เช่น Word / Excel / Power Point / Internet ได้ดี
- สามารถเดินทางไปทำงานที่ประเทศปาปัวนิวกินีได้
1ประเทศปาปัวนิวกินี
10เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดระหว่างประเทศ
- Male / Female
- Age 30-45 Years Old

- Bachelor degree in any related field.

-Customer service, professional and confident,
- Possess excellent verbal and written communication skills, in both English and other languages
- be organized, driven, energetic and resilient,
- Experience in dealing with rejection on a normal basis.
Character Advantages:
- aggressively pursue new business.
- enjoy work in fast-paced and demanded
- flexible, friendly and assertive.
1Office กรุงเทพฯ
11พ่อครัว แม่ครัว ประจำ PNG
- สามารทำอาหาร ไทย จีน อีสาน ยุโรปได้
- ประสบการณ์ในการทำอาหาร 5 ปีขึ้นไป
- หากผ่านงานเกี่ยวกับโรงแรมมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางไปทำงานที่ประเทศ ปาปัวนิวกินีได้ สัญญาจ้าง 3 ปี
1ประเทศปาปัวนิวกินี
12 project assistant manager
- เพศชาย / เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานด้าน Project ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- หากมีประสบการณ์การทำงาานในระดับบริหารมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
2Office กรุงเทพฯ
13ส่งใบสมัครล่วงหน้า ไม่ระบุตำแหน่ง(Pre-application)
- ไม่จำกัดเพศ
- วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ
- มีประสบการณ์ด้านที่ต้องการสมัคร
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบ ในการทำงานสูง ขยัน อดทนภายใต้แรงกดดัน
- กรุณาระบุสาขาที่ต้องการสมัครท้ายชื่อตำแหน่ง
1Office กรุงเทพฯ

สวัสดิการพนักงานบริษัท วรรณภพในประเทศ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯและโรงงานอยุธยา

 1. ตรวจสุขภาพประจำปี
 2. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. กองทุนประกันสังคม
 4. สิทธิการหยุดพักร้อน 6 วัน / ปี
 5. การประกันสุขภาพกลุ่ม ( ตามสัญญาของบริษัทฯ / บริษัทประกัน )
 6. สิทธิพิเศษ รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาล จากโรงพยาบาลที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทฯ
 7. เงินโบนัสประจำปี ( ขึ้นอยู่กับการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และ ตามผลประกอบการบริษัทฯ )
 8. บริการบ้านพักพนักงาน ( ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและความรับผิดชอบ )
 9. บริษัทฯ จัดสวัสดิการเงินกู้ยืมแก่พนักงานโดยไม่คิดดอกเบี้ย
 10. สิทธิส่วนลดในการสั่งซื้อข้าวบริษัทฯ 20 กิโลกรัมต่อเดือน
 11. รางวัลอายุงาน
 12. สิทธิการยืมนิตยสาร, หนังสือ, และการ์ตูน แผ่นหนังต่างๆ จากห้องสมุด
 13. สัมมนาเชิงท่องเที่ยว / การจัดเลี้ยง / การแข่งขันกีฬาประจำปี
 14. สิทธิเบิกจ่าย ค่าน้ำมัน / ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้กับพนักงานในกิจธุระของบริษัทฯ
 15. เบี้ยเลี้ยงค่าอาหารและค่าเดินทาง ในการเดินทางเพื่อปฎิบัติงานระหว่างประเทศ
 16. เงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีพิเศษ อาทิ เช่น งานมงคงสมรส, งานบวช, งานศพ, คลอดบุตร และ เงินช่วยเหลือการประสบอุบัติเหตุต่างๆ ( เงินช่วยเหลือพิเศษในทุกกรณีต้องมีหลักฐานมาแสดง )
 17. ฟรีเครื่องแบบสำหรับพนักงาน
 18. ฟรีบริการเครื่องดื่มชงสำหรับพนักงาน เช่น กาแฟ, และ ฟรีข้าวเปล่าสำหรับพนักงานที่นำกับข้าวมาเองเพื่อรับประทานกลางวัน
 19. โอกาสในการทำงานในต่างประเทศในตำแหน่ง ผู้จัดการฝึกหัด
 20. โอกาสเข้าร่วมสัมมนา หรืออบรม เพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ
 21. สวัสดิการอื่นๆ ( ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ )

สวัสดิการพนักงาน ที่ทำงาน ณ ประเทศปาปัวนิวกินี

 1. การตรวจสุขภาพประจำปี
 2. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. กองทุนประกันสังคม
 4. ฟรีเครื่องแบบสำหรับพนักงาน
 5. การประกันสุขภาพกลุ่ม ( ตามสัญญาของบริษัทฯ / บริษัทประกัน )
 6. สิทธิพิเศษ รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาล จากโรงพยาบาลที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทฯ
 7. สิทธิวันหยุด 30 วัน ตามสัญญาขั้นต้น ( ไม่ว่าจะ 12 เดือน หรือ 18 เดือน )
 8. เงินโบนัสประจำปี ( ขึ้นอยู่กับการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และ ตามผลประกอบการบริษัทฯ )
 9. บริษัทฯ จัดสวัสดิการเงินกู้ยืมแก่พนักงานโดยไม่คิดดอกเบี้ย
 10. สิทธิส่วนลดในการสั่งซื้อข้าวบริษัทฯ 20กิโลกรัมต่อเดือน
 11. เงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีพิเศษ อาทิ เช่น งานมงคงสมรส, งานบวช, งานศพ, คลอดบุตร และ เงินช่วยเหลือการประสบอุบัติเหตุต่างๆ ( เงินช่วยเหลือพิเศษในทุกกรณีต้องมีหลักฐานมาแสดง )
 12. สิทธิการยืมนิตยสาร, หนังสือ, และการ์ตูน แผ่นหนังต่างๆ จากห้องสมุด
 13. สิทธิเบิกจ่าย ค่าน้ำมัน / ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้กับพนักงานในกิจธุระของบริษัทฯ
 14. เบี้ยเลี้ยงค่าอาหารและค่าเดินทาง ในการเดินทางเพื่อปฎิบัติงานในประเทศ ปาปัวนิวกินี
 15. ฟรีเครื่องแบบสำหรับพนักงาน
 16. บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการยื่นขอ work permit และ visa สำหรับการทำสัญญา 3 ปี ( ซึ่งมีมูลค่า 200,000 บาท )
 17. บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับ ( ขึ้นอยู่กับข้อตกลงสัญญาการว่าจ้าง )
 18. บริษัทฯ บริการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบ้านพักพนักงาน เช่น เฟอร์นิเจอร์, เครื่องปรับอากาศ, ทีวี, ตู้เย็น, เครื่องเล่น DVD, อินเตอร์เน็ต, ไมโครเวฟ และ เครื่องทำน้ำร้อน
 19. บริษัทฯ มีพนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง และมีกล้องวงจรปิด ภายในบริเวณที่พัก
 20. บริษัทฯ มีบริการซักรีดและทำความสะอาด
 21. บริษัทฯ มีจัดห้องออกกำลังกายไว้สำหรับพนักงาน
 22. บริษัทฯ มีจัดเตรียมอาหารคาวหวานและ ผลไม้ตามฤดูกาล เพื่อให้บริการพนักงานในแต่ละวัน
 23. บริษัทฯ ได้จัดเตรียมโน๊ตบุ้ค สำหรับพนักงานเพื่อไว้ในการทำงาน ถือว่าเป็นทรัพย์สินบริษัทฯ และต้องคืนกลับเมื่อบริษัทฯ เรียกคืน
 24. เข้าร่วมกิจกรรมวันสนุกๆ เช่น การสัมมนา, การท่องเที่ยว, งานปาร์ตี้ และ กีฬาต่างๆ
 25. สวัสดิการอื่นๆ ( ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ )

หมายเหตุ นโยบายของบริษัทฯ จะปรับลดสวัสดิการตามสภาวะเศรษฐกิจที่เหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน/ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
 2. Transcript / ใบปริญญา
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 4. เอกสารอื่นๆ ถ้ามี เช่น ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม การฝึกงาน หรือร่วมกิจกรรม เป็นต้น

วิธีการสมัคร

1. สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์โดยคลิกที่คำว่า Apply พร้อมกรอกรายละเอียดของผู้สมัคร

2. Download ใบสมัครงาน พร้อมทั้งส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครได้ดังนี้

 1. อีเมล  มาที่ hr@wonnapob.com
 2. แฟ็กซ์ มาที่ 0-2805-3357
 3. ส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท วรรณภพ จำกัด เลขที่ 234 หมู่ 3, ตำบลบางคูเวียง, อำเภอบางกรวย, จังหวัดนนทบุรี 11130

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่

กรุณาติดต่อ: คุณจิณห์นิชา หาญภักดี, คุณกัมปนาท กุลนอก (ฝ่ายบุคคล)
เบอร์โทรศัพท์: 0-2805-3356, 0-2805-3230 ต่อ 421, 423
แฟ็กซ์: 0-2805-3357
อีเมล: hr@wonnapob.com
อาคารสำนักงาน: อยู่ติดโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ดราก้อน, และอยู่เยื้องวัดตะเคียน
สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 100 เมตร: วัดตะเคียน, โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ดราก้อน
สถานที่อื่นๆ ในรัสมี 1 กม: วัดโพธิ์เอน, วัดโบสถ์บน, โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5
โรงงาน

โรงงาน

กรุณาติดต่อ: คุณสุภาภรณ์ สุขสำราญ, คุณอุบลวรรณ์ ประชีพฉาย (ฝ่ายบุคคล)
เบอร์โทรศัพท์: 0-3526-7101, 0-3526-7158, 0-3526-7159 ต่อ 707
แฟ็กซ์: 0-3526-7102
อีเมล: hr@wonnapob.com