รอสักครู่...

สวัสดิการพนักงานบริษัท วรรณภพในประเทศ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯและโรงงานอยุธยา

 1. ตรวจสุขภาพประจำปี
 2. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. กองทุนประกันสังคม
 4. สิทธิการหยุดพักร้อน 6 วัน / ปี
 5. การประกันสุขภาพกลุ่ม ( ตามสัญญาของบริษัทฯ / บริษัทประกัน )
 6. สิทธิพิเศษ รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาล จากโรงพยาบาลที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทฯ
 7. เงินโบนัสประจำปี ( ขึ้นอยู่กับการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และ ตามผลประกอบการบริษัทฯ )
 8. บริการบ้านพักพนักงาน ( ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและความรับผิดชอบ )
 9. บริษัทฯ จัดสวัสดิการเงินกู้ยืมอัตราพิเศษแก่พนักงาน
 10. สิทธิส่วนลดในการสั่งซื้อข้าวบริษัทฯ 20 กิโลกรัมต่อเดือน
 11. รางวัลอายุงาน
 12. สิทธิการยืมนิตยสาร, หนังสือ, และการ์ตูน แผ่นหนังต่างๆ จากห้องสมุด
 13. สัมมนาเชิงท่องเที่ยว / การจัดเลี้ยง / การแข่งขันกีฬาประจำปี
 14. สิทธิเบิกจ่าย ค่าน้ำมัน / ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้กับพนักงานในกิจธุระของบริษัทฯ
 15. เบี้ยเลี้ยงค่าอาหารและค่าเดินทาง ในการเดินทางเพื่อปฎิบัติงานระหว่างประเทศ
 16. เงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีพิเศษ อาทิ เช่น งานมงคงสมรส, งานบวช, งานศพ, คลอดบุตร และ เงินช่วยเหลือการประสบอุบัติเหตุต่างๆ ( เงินช่วยเหลือพิเศษในทุกกรณีต้องมีหลักฐานมาแสดง )
 17. ฟรีเครื่องแบบสำหรับพนักงาน
 18. ฟรีบริการเครื่องดื่มชงสำหรับพนักงาน เช่น กาแฟ, และ ฟรีข้าวเปล่าสำหรับพนักงานที่นำกับข้าวมาเองเพื่อรับประทานกลางวัน
 19. โอกาสในการทำงานในต่างประเทศในตำแหน่ง ผู้จัดการฝึกหัด
 20. โอกาสเข้าร่วมสัมมนา หรืออบรม เพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ
 21. สวัสดิการอื่นๆ ( ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ )

สวัสดิการพนักงาน ที่ทำงาน ณ ประเทศปาปัวนิวกินี

 1. การตรวจสุขภาพประจำปี
 2. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. กองทุนประกันสังคม
 4. การประกันสุขภาพกลุ่ม ( ตามสัญญาของบริษัทฯ / บริษัทประกัน )
 5. สิทธิพิเศษ รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาล จากโรงพยาบาลที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทฯ
 6. สิทธิวันหยุด 30 วัน ตามสัญญาขั้นต้น ( ไม่ว่าจะ 12 เดือน หรือ 18 เดือน )
 7. เงินโบนัสประจำปี ( ขึ้นอยู่กับการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และ ตามผลประกอบการบริษัทฯ )
 8. บริษัทฯ จัดสวัสดิการเงินกู้ยืมอัตราพิเศษแก่พนักงาน
 9. สิทธิส่วนลดในการสั่งซื้อข้าวบริษัทฯ 20กิโลกรัมต่อเดือน
 10. เงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีพิเศษ อาทิ เช่น งานมงคงสมรส, งานบวช, งานศพ, คลอดบุตร และ เงินช่วยเหลือการประสบอุบัติเหตุต่างๆ ( เงินช่วยเหลือพิเศษในทุกกรณีต้องมีหลักฐานมาแสดง )
 11. สิทธิการยืมนิตยสาร, หนังสือ, และการ์ตูน แผ่นหนังต่างๆ จากห้องสมุด
 12. สิทธิเบิกจ่าย ค่าน้ำมัน / ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้กับพนักงานในกิจธุระของบริษัทฯ
 13. เบี้ยเลี้ยงค่าอาหารและค่าเดินทาง ในการเดินทางเพื่อปฎิบัติงานในประเทศ ปาปัวนิวกินี
 14. ฟรีเครื่องแบบสำหรับพนักงาน
 15. บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการยื่นขอ work permit และ visa สำหรับการทำสัญญา 3 ปี ( ซึ่งมีมูลค่า 200,000 บาท )
 16. บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับ ( ขึ้นอยู่กับข้อตกลงสัญญาการว่าจ้าง )
 17. บริษัทฯ บริการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบ้านพักพนักงาน เช่น เฟอร์นิเจอร์, เครื่องปรับอากาศ, ทีวี, ตู้เย็น, เครื่องเล่น DVD, อินเตอร์เน็ต, ไมโครเวฟ และ เครื่องทำน้ำร้อน
 18. บริษัทฯ มีพนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง และมีกล้องวงจรปิด ภายในบริเวณที่พัก
 19. บริษัทฯ มีบริการซักรีดและทำความสะอาด
 20. บริษัทฯ มีจัดห้องออกกำลังกายไว้สำหรับพนักงาน
 21. บริษัทฯ มีจัดเตรียมอาหารคาวหวานและ ผลไม้ตามฤดูกาล เพื่อให้บริการพนักงานในแต่ละวัน
 22. บริษัทฯ ได้จัดเตรียมโน๊ตบุ้ค สำหรับพนักงานเพื่อไว้ในการทำงาน ถือว่าเป็นทรัพย์สินบริษัทฯ และต้องคืนกลับเมื่อบริษัทฯ เรียกคืน
 23. เข้าร่วมกิจกรรมวันสนุกๆ เช่น การสัมมนา, การท่องเที่ยว, งานปาร์ตี้ และ กีฬาต่างๆ
 24. สวัสดิการอื่นๆ ( ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ )

หมายเหตุ นโยบายของบริษัทฯ จะปรับลดสวัสดิการตามสภาวะเศรษฐกิจที่เหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน/ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
 2. Transcript / ใบปริญญา
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 4. เอกสารอื่นๆ ถ้ามี เช่น ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม การฝึกงาน หรือร่วมกิจกรรม เป็นต้น

วิธีการสมัคร

1. สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์โดยคลิกที่คำว่า Apply พร้อมกรอกรายละเอียดของผู้สมัคร

2. Download ใบสมัครงาน พร้อมทั้งส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครได้ดังนี้

 1. อีเมล์  มาที่ hr@wonnapob.com
 2. แฟ็กซ์ มาที่ 0-2805-3357
 3. ส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท วรรณภพ จำกัด เลขที่ 234 หมู่ 3, ตำบลบางคูเวียง, อำเภอบางกรวย, จังหวัดนนทบุรี 11130

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่

กรุณาติดต่อ: คุณกัมปนาท กุลนอก, คุณสุภาภรณ์ สุขสำราญ
เบอร์โทรศัพท์: 0-2805-3356, 0-2805-3230 ต่อ 411
แฟ็กซ์: 0-2805-3357
อีเมล์: hr@wonnapob.com
อาคารสำนักงาน: อยู่ติดโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ดราก้อน, และอยู่เยื้องวัดตะเคียน
สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 100 เมตร: วัดตะเคียน, โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ดราก้อน
สถานที่อื่นๆ ในรัศมี 1 กม: วัดโพธิ์เอน, วัดโบสถ์บน, โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5
โรงงาน

โรงงาน

กรุณาติดต่อ: คุณสุภาภรณ์ สุขสำราญ
เบอร์โทรศัพท์: 0-3526-7101, 0-3526-7158, 0-3526-7159 ต่อ 707
แฟ็กซ์: 0-3526-7102
อีเมล์: hr@wonnapob.com