รอสักครู่...

การจัดการคลังสินค้า

การจัดการคลังสินค้า

บริษัทวรรณภพมีการจัดเก็บและดูแลสินค้าในระบบปิดและควมคุมสภาพแวดล้อมในไซโลให้เหมาะสม เราใช้การจัดการคลังสินค้าภายใต้ระบบบาร์โค้ดและระบบ ERP ทำให้การจัดเก็บและการจัดส่งสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ

การตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ

ข้าวเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศไทย เพื่อคงมาตรฐานคุณภาพข้าว กฎหมายในการส่งออกจึงกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐมีการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของข้าวสารด้วยการทดสอบพันธุกรรมจากศูนย์ ปฎิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยีทุกครั้งในการส่งออกไปยังต่างประเทศ

การรมยาข้าวสารตามกฏหมายประเทศผู้นำเข้า

การรมยาข้าวสารตามกฏหมายประเทศผู้นำเข้า

เราใช้การรมยาข้าวสารตามมาตรฐานสากล ซึ่งปลอดภัย ปราศจากสารตกค้าง

การจัดเรียงสินค้า

การจัดเรียงสินค้า

เราสามารถจัดส่งสินค้าตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า

เราสามารถขนส่งข้าวได้ทั้งทางบกและทางน้ำ โดยโรงงานอยู่ห่างจากท่าเรือเพียง 10 นาที ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง