รอสักครู่...

กระบวนการผลิต

เมื่อข้าวถูกส่งมอบมายังโรงงานของวรรณภพ ในทุกกระบวนการผลิต เราใช้ผลิตภัณฑ์และวัสดุที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสำหรับการผลิตอาหารเท่านั้น ซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจในความปลอดภัย ตั้งแต่การนำข้าวเข้ามายังโรงงานจนถึงการส่งออกไปยังมือลูกค้า กระบวนการผลิตของบริษัทมีขั้นตอนดังนี้

เครื่องแยกสี

เครื่องแยกสี

ด้วยเทคโนโลยีของเครื่องแยกสี ทำให้ข้าวที่ได้มีคุณภาพตรงความต้องการของลูกค้า โดยเครื่องแยกสีจะคัดแยกสิ่งเจือปนเเละเมล็ดข้าวอื่นๆ ที่มีสีเเตกต่างจากเมล็ดข้าวสารหรือข้าวขาว เช่นข้าวเหนียว ช้าวเมล็ดเหลือง ข้าวเมล็ดดำ เเละอื่นๆ ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

เครื่องคัดแยกขนาดข้าวสาร

เครื่องคัดแยกขนาดข้าวสาร

เครื่องคัดแยกขนาดข้าวสารเป็นเครื่องที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถเคัดแยกข้าวหักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องพ่นวิตามิน

เครื่องพ่นวิตามิน

ข้าวสารที่ทำการขัดสีจนขาว ทำให้วิตามินและเกลือแร่ต่างๆ ส่วนใหญ่ถูกขัดออกจนเกือบหมด เครื่องพ่นวิตามินสามารถเติมวิตามินที่สำคัญลงไปในข้าวได้แก่ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 และธาตุเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน GMP

เครื่องแยกหิน

เครื่องแยกหิน

เครื่องแยกหินทำหน้าที่คัดแยกเมล็ดหินที่เจือปนอยู่ในข้าว ทำให้ข้าวมีความสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน

เครื่องคัดแยกความยาวข้าวสาร

เครื่องคัดแยกความยาวข้าวสาร

เครื่องคัดแยกความยาวข้าวสารจะทำการคัดแยกขนาดของเมล็ดข้าวในขนาดต่างๆ เช่น ข้าวเต็มเมล็ด ข้าวหักหรือข้าวสั้น

เครื่องขัดมัน

เครื่องขัดมัน

เครื่องขัดมันทำหน้าที่ตกแต่งผิวของข้าวที่หยาบให้เกิดความเงาสวยงาม

เครื่องบรรจุข้าวสาร

เครื่องบรรจุข้าวสาร

เครื่องบรรจุข้าวสารเป็นเครื่องที่ใช้ระบบบรรจุอัตโนมัติ โดยมีการคำนวณน้ำหนัก การขึ้นรูปถุง และการพิมพ์วันที่ผลิตได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทำให้ข้าวทุกถุงมีมาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ

เครื่องบรรจุหีบห่อ

เครื่องบรรจุหีบห่อ

เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการบรรจุหีบห่อด้วยระบบอัตโนมัติทำให้สะดวกในการจัดส่ง

ในทุกกระบวนการผลิต เราใช้ผลิตภัณฑ์และวัสดุที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสำหรับผลิตอาหารเท่านั้น

NO HARMFUL
NON TOXIC