รอสักครู่...

+66(0) 2805-3356

rice_title

หม้อหุงข้าว

ใส่ข้าว 1 ส่วนต่อน้ำ 1.5 ส่วน

ใส่ข้าว 1 ส่วนต่อน้ำ 1.5 ส่วน

* ใส่ข้าว 1 ส่วนต่อน้ำ 2 ส่วน สำหรับข้าวกล้องหอมไทย และข้าวขาวไทยเติมวิตามิน

กดปุ่มทำงาน

กดปุ่มทำงาน

รอ 10 นาทีหลังจากข้าวสุกแล้ว

รอ 10 นาทีหลังจากข้าวสุกแล้ว


ไมโครเวฟ

ใส่ข้าว 1 ส่วนต่อน้ำ 1.5 ส่วน โดยใช้ภาชนะสำหรับไมโครเวฟเท่านั้น

ใส่ข้าว 1 ส่วนต่อน้ำ 1.5 ส่วน โดยใช้ภาชนะสำหรับไมโครเวฟเท่านั้น

* ใส่ข้าว 1 ส่วนต่อน้ำ 2 ส่วน สำหรับข้าวกล้องหอมไทย และข้าวขาวไทยเติมวิตามิน

ปิดฝาก่อนใส่ในไมโครเวฟ

ปิดฝาก่อนใส่ในไมโครเวฟ

ใช้เวลา 10-20 นาที (ระยะเวลาในการหุงข้าวอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกำลัง (วัตต์) ของไมโครเวฟ)

ใช้เวลา 10-20 นาที (ระยะเวลาในการหุงข้าวอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกำลัง (วัตต์) ของไมโครเวฟ)


เตา

ใส่ข้าว 1 ส่วนต่อน้ำ 1.5 ส่วน

ใส่ข้าว 1 ส่วนต่อน้ำ 1.5 ส่วน

* ใส่ข้าว 1 ส่วนต่อน้ำ 2 ส่วน สำหรับข้าวกล้องหอมไทย และข้าวขาวไทยเติมวิตามิน

ปิดฝาและเคี่ยวประมาณ 20 นาที

ปิดฝาและเคี่ยวประมาณ 20 นาที

ทิ้งไว้ 5 นาทีหลังจากเอาออกจากเตา

ทิ้งไว้ 5 นาทีหลังจากเอาออกจากเตา