รอสักครู่...

กระบวนการนำเข้าวัตถุดิบ

กระบวนการนำเข้าวัตถุดิบ

กระบวนการของวรรณภพเริ่มต้นจากการคัดสรรข้าวใหม่ โดยนำเข้าข้าวใหม่ ที่มีอายุน้อยกว่า 12 เดือน ที่เรียกว่า new crop ผ่านระบบการสีข้าวที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน

กระบวนการสีข้าว

กระบวนการสีข้าว

การสีข้าว เป็นขั้นตอนการแปรรูปเบื้องต้นของข้าวเปลือกให้ได้เป็นข้าวสาร หรือ ข้าวกล้อง ที่เหมาะสมกับการนำไปรับประทานหรือแปรรูปข้าวเปลือกที่จะนำมาสี ต้องผ่านการลดความชื้นมาก่อน ให้มี ความชื้น 13-15 เปอร์เซ็นต์ ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว เมื่อผ่านกระบวนการสีแกลบจากข้าวเปลือก จะได้ข้าวกล้องที่ยังมีจมูกข้าวและสีต่ออีกครั้งเพื่อให้เป็นข้าวสารตามลำดับ

กระบวนการสีข้าวมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ทำความสะอาดข้าวเปลือกแบบแห้ง เพื่อคัดแยกสิ่งแปลกปลอม เช่น ฟาง เศษพืช ฝุ่น ผง กรวด ทราย ออกจากข้าวเปลือก
  2. การกะเทาะเปลือกเพื่อที่จะแยกเอาเปลือกหุ้มเมล็ด ซึ่งเรียกว่า แกลบออกจากเมล็ดข้าว
  3. การขัดขาวและขัดมัน เป็นการขัดชั้นรำ ซึ่งเป็นเยื่อหุ้มเมล็ด ออกจากข้าวกล้อง ให้เหลือเฉพาะส่วนของเอนโดเสปอร์ม และขัดมันเพื่อให้ผิวเรียบเป็นเงาสะอาด รำข้าว ที่เป็นผลพลอยได้จากขั้นตอนนี้ประกอบด้วยเยื่อหุ้มเมล็ด คัพภะ มีไขมันสูง เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันรำข้าว
  4. การคัดขนาดข้าวสาร ใช้ตะแกรงขนาดที่มีรูเปิดที่มีความยาวแตกต่างกัน เพื่อแยกข้าวสารเต็มเมล็ดต้นข้าว ออกจากข้าวหัก และปลายข้าว เช่น ปลายข้าวนั้นจะมีความยาวประมาณเท่ากับหรือน้อยกว่า 6/8 ของความยาวเมล็ดเต็ม
กระบวนการสีข้าว

สัดส่วนที่ได้จากการสีข้าว 1 ตัน (1,000 กิโลกรัม)

สัดส่วนที่ได้จากการสีข้าว 1 ตัน (1,000 กิโลกรัม)

โครงสร้างของเมล็ดข้าว

โครงสร้างของเมล็ดข้าว

การทดสอบคุณภาพข้าว

การทดสอบคุณภาพข้าว

การตรวจสอบคุณภาพข้าวเป็นกระบวนการหนึ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เรามีห้องแล็บและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพข้าวทั้งทางกายภาพ ทางเคมี พันธุกรรม และประสาทสัมผัส ก่อนรับข้าวเข้าโรงงานทุกครั้ง

การจัดเก็บวัตถุดิบ

การจัดเก็บวัตถุดิบ

ข้าวสารจะถูกเก็บในไซโลเพื่อป้องกันความชื้นจากภายนอก และป้องกันสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ เช่น แมลง สัตว์พาหะ และนก ซึ่งเป็นการเก็บรักษาเพื่อให้ข้าวสารมีความสดใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการผลิตต่อไป