รอสักครู่...

+66(0) 2805-3356

rice_title

หม้อหุงข้าว

ใส่ข้าว 1 ส่วนต่อน้ำ 1.5 ส่วน

ใส่ข้าว 1 ส่วนต่อน้ำ 1.5 ส่วน

* ใส่ข้าว 1 ส่วนต่อน้ำ 2 ส่วน สำหรับข้าวกล้อง กู้ด บราวน์ ไรซ์ และข้าว แฟรงจิแพนิ ไรซ์

กดปุ่มทำงาน

กดปุ่มทำงาน

รอ 10 นาทีหลังจากข้าวสุกแล้ว

รอ 10 นาทีหลังจากข้าวสุกแล้ว

ไมโครเวฟ

ใส่ข้าว 1 ส่วนต่อน้ำ 1.5 ส่วน โดยใช้ภาชนะสำหรับไมโครเวฟเท่านั้น

ใส่ข้าว 1 ส่วนต่อน้ำ 1.5 ส่วน โดยใช้ภาชนะสำหรับไมโครเวฟเท่านั้น

* ใส่ข้าว 1 ส่วนต่อน้ำ 2 ส่วน สำหรับข้าวกล้อง กู้ด บราวน์ ไรซ์ และข้าว แฟรงจิแพนิ ไรซ์

ปิดฝาก่อนใส่ในไมโครเวฟ

ปิดฝาก่อนใส่ในไมโครเวฟ

ใช้เวลา 10-20 นาที (ระยะเวลาในการหุงข้าวอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกำลัง (วัตต์) ของไมโครเวฟ)

ใช้เวลา 10-20 นาที (ระยะเวลาในการหุงข้าวอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกำลัง (วัตต์) ของไมโครเวฟ)

เตา

ใส่ข้าว 1 ส่วนต่อน้ำ 1.5 ส่วน

ใส่ข้าว 1 ส่วนต่อน้ำ 1.5 ส่วน

* ใส่ข้าว 1 ส่วนต่อน้ำ 2 ส่วน สำหรับข้าวกล้อง กู้ด บราวน์ ไรซ์ และข้าว แฟรงจิแพนิ ไรซ์

ปิดฝาและเคี่ยวประมาณ 20 นาที

ปิดฝาและเคี่ยวประมาณ 20 นาที

ทิ้งไว้ 5 นาทีหลังจากเอาออกจากเตา

ทิ้งไว้ 5 นาทีหลังจากเอาออกจากเตา


ข้าวเหนียว สวีต ไรซ์
เตา

เตา

 1. แช่ข้าวเหนียวในอัตราส่วน ข้าว 1 ถ้วยต่อน้ำ 1.5 ถ้วย อย่างน้อยครึ่งชั่งโมง ถึง 4 ชั่วโมง
 2. ใส่เกลือ 1/2 ช้อนชา คนให้เข้ากัน แล้วนำไปตั้งไฟให้น้ำเดือด
 3. ลดไฟลงให้อยู่ในระดับปานกลาง เปิดฝาเล็กน้อย
 4. หุงประมาณ 10 นาที ห้ามคน
 5. เช็คข้าวว่าสุกหรือยัง โดยการใช้ส้อมทำเป็นหลุมตรงกลาง ถ้าเห็นมีน้ำอยู่ให้หุงต่อจนน้ำแห้ง
 6. ยกออกจากเตา แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นประมาณ 10 นาทีก่อนเสิร์ฟ
ไมโครเวฟ

ไมโครเวฟ

 1. ใส่ข้าวเหนียว 1 ถ้วยต่อน้ำ 1.5 ถ้วย ลงในหม้อข้าว ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที ถึง 4 ชั่วโมง
 2. ใส่เกลือ 1/2 ช้อนขา แล้วกดปุ่ม START ให้หม้อหุงข้าวเริ่มทำงาน
 3. Allow it to stand for at least 5 minutes and enjoy.
นึ่งด้วย หวด

นึ่งด้วย หวด

 1. Soak the rice with water in the pot and leave it for 6 to 24 hours.
 2. Drain the soaked rice and pour it into a steamer basket.
 3. Boil 2 or 3 inches of water in a large pot and set the steamer over it. (Make sure that the rice doesn't dip down into the water.)
 4. Cover and steam for 20 minutes. Stir the rice and steam it another five minutes and it' ready to serve!