รอสักครู่...
  • โดย วรรณภพ
  • 30 มิ.ย. 57

ข้าว 1 เมล็ด ปลูกแล้วได้กี่เมล็ด?

ข้าว 1 เมล็ด ปลูกแล้วได้กี่เมล็ด?

หากเราทำนาด้วยวิธีนาดำ เราจะได้ข้าวดังนี้

  1. เมล็ดพันธุ์ 1 เมล็ดได้ต้นข้าว 1 กอ
  2. ต้นข้าว 1 กอได้ลำข้าว 1 ลำ
  3. ต้นข้าว 1 ลำได้ข้าว 1 รวง แต่ละรวงให้ข้าว 120 เมล็ด
  4. จากเมล็ดพันธุ์ 1 เมล็ดจะได้ผลผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ 2,400 เมล็ด
  5. ข้าว 1 จาน ที่ประมาณ 2 ทัพพี จะมีข้าว 2,000 เมล็ด

อ้างอิง: http://gotoknow.org/blog/krukim/428102