รอสักครู่...
 • โดย วรรณภพ
 • 07 ก.ค. 57

กินข้าวหกมื้อละ  1  เมล็ด

กินข้าวหกมื้อละ 1 เมล็ด

 1. กินข้าวหก มื้อละ 1 เมล็ด
 2. กินข้าวหก วันละ 3 มื้อ 3 เมล็ด
 3. 1 ปีมี 365 วัน ทำข้าวหก 1,095 เมล็ด
 4. คนไทยทั้งประเทศมีประมาณ 64,000,000 คน
 5. 1 ปีคนไทยทั้งหมดกินข้าวหก 70,008,000,000 เมล็ด
 6. ในข้าว 1 กิโลกรัม มี 52,260 เมล็ด
 7. ในข้าว 1 ถุง มี 5 กิโลกรัม มี 261,300 เมล็ด
 8. ราคาข้าวสารเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20 บาท
 9. ข้าวสาร 1 ถุง มี 5 กิโลกรัม 100 บาท
 10. ข้าวสาร 1 กระสอบ มี 100 กิโลกรัม เป็นเงิน 2,000 บาท
 11. รวมข้าวสารหก ปีละ 13,300 กระสอบกับอีก 19 ถุง
 12. คิดเป็นมูค่าความเสียหาย ปีละ 26,792,192 บาท

แค่กินข้าวหก มื้อละ 1 เมล็ด ต้องสิ้นเปลืองข้าวไปเปล่าๆ ปีละ 13,300 กระสอบ กับอีก 19 ถุง คิดเป็นเงิน 26,792,192 บาท กว่าจะได้ข้าวมา ต้องถางหญ้ากลางแดดจ้า หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน เหงื่อไหลรินอาบหน้า ความทุกข์จากชาวนา ดวงอาทิตย์ดวงตะวันต้องสาดส่อง หล่อเลี้ยงจากอากาศ เติบโตกว่าร้อยวัน จึงจะได้เก็บเกี่ยวยามสมควร