รอสักครู่...
  • โดย วรรณภพ
  • 18 ส.ค.

ประหยัดเงินด้วยขนาดถุงข้าว...

"ประหยัดเงิน" ด้วยขนาดถุงข้าวที่เปลี่ยนไปตามพฤติกรรมการกิน

จากผลสำรวจ ของ รีเสิร์ชนีลเส็น ประเทศไทย เกี่ยวกับ พฤติกรรมทานอาหารนอกบ้านจากผู้บริโภคจาก 52 ประเทศทั่ว โลก พบว่าคนไทย ทานข้าวนอกบ้านถี่กว่าคนในชาติอื่น โดยผู้บริโภคชาวไทยยังคงออกไปทานข้าวนอกบ้าน กันหลายครั้งภายในหนึ่งเดือน เนื่องจากความ สะดวกสบายกว่าการ ทำอาหารทานเอง ร้านอาหารก็ควรจะเป็นสถานที่ที่ผู้บริโภคสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย และอยู่ในราคาที่สมเหตุสมผล คนจึงหันมา ซื้อข้าวถุงขนาดเล็กลงเช่นขนาด 1 กก. โดยไม่จำเป็นต้องซื้อถุงใหญ่ 5 กก. เพื่อเหมาะกับขนาดบริโภคที่ปัจจุบันมักเป็นครอบครัวขนาดเล็ก คนโสด คนไม่ได้ทำ อาหารกินเองทุกมื้อ อีกทั้งจะได้ไม่ต้องเก็บให้มอดขึ้นอีกด้วย