รอสักครู่...
  • โดย วรรณภพ
  • 11 ส.ค. 57

"ลูกประคบข้าว" สำหรับผิวหน้า

"ลูกประคบข้าว" สำหรับผิวหน้า

  • ผิวดี หอม ปลอดภัย ไม่แพ้
  • ข้อดีจากการใช้ลูกประคบข้าวนั้น นอกจากจะทำง่ายแล้ว กลิ่นหอมของข้าวสวยร้อนๆที่เสมือนเป็นกลิ่นอโรม่าบำบัดเพื่อการผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้ามาทั้งวัน อีกทั้งน้ำมันและวิตามินในข้าวยังช่วยในการบำรุงผิวพรรณ ทำให้ผิวนุ่ม และดูมีสุขภาพดี ส่วนความร้อนจากลูกประคบจะช่วย กระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนของเลือดที่บริเวณใบหน้าและความนุ่มของข้าวยังอ่อนโยนต่อผิวหน้าต่างจากลูกประคบสมุนไพรที่จะมีความแข็งและแน่น ที่สำคัญข้าวสวยนั้นปลอดภัยไม่แพ้เนื่องจากไม่มีสารก่อความระคายเคืองต่อผิว และยังไม่ต้องห่วงว่าหน้าของเราจะเหลือสีเหลืองติดเอาไว้
  • จากงานวิจัยของ การ เปรียบเทียบผลการตอบสนองทาง สรีรวิทยาด้านอุณหภูมิผิวหนัง ความดันโลหิตและอัตราการเต้นหัวใจ ระหว่างการประคบด้วยลูกประคบปลายข้าวเจ้าและลูกประคบสมุนไพรของ จันทร์ทิพย์ นามสว่าง1 สมชาย รัตนทองคำ2*ที่ตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีและ กายภาพบำบัด ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2551 นั้นยังพบว่า การใช้ลูกประคบสมุนไพรในเพื่อการรักษามักประสบเปื้อนสีเหลืองติดตามผิวหนังและเสื้อผ้าและใช้เวลาในการนึ่ง จึงมีผู้พัฒนาลูกประคบปลายข้าวเจ้าทดแทน ดังนั้นการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการประคบร้อนด้วยลูกประคบปลายข้าวเจ้าและลูกประคบสมุนไพร ต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหนัง ความดันโลหิต และอัตราการเต้นหัวใจ การศึกษาทำในอาสาสมัครปกติเพศหญิงอายุระหว่าง 25-45 ปี จำนวน 44 คน ทำการประคบด้วยลูกประคบต่างชนิดกัน ที่บริเวณหลัง เป็นเวลา 20 นาที วัดและบันทึกค่า อุณหภูมิผิวหนัง ความดันโลหิต และอัตราการเต้นหัวใจ ก่อนและหลังการประคบ ผลการทดลองพบว่าทั้งการประคบด้วยลูกประคบปลายข้าวจ้าวและลูกประคบสมุนไพรต่าง ก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหนัง ความดันโลหิต และอัตราการเต้นหัวใจเหมือนกัน