รอสักครู่...

การประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกครั้งที่ 4

ทางบริษัทได้รับเกียรติจากกระทรวงต่างประเทศ เป็นตัวแทนนักลงทุนไทย บรรยายในการประชุมหารือกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ครั้งที่ 4 (TPIF)

2017-07-06 17:21:38