รอสักครู่...

CSR-DIW Continuous Award 2020

บริษัทวรรณภพ ได้รับรางวัลจากโครงการ ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน อย่างยั่งยืน ประเภท CSR-DIW Continuous Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นรางวัลการันตีความสำเร็จขององค์กรในกลุ่มธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นรับผิดชอบและพร้อมจะพัฒนาสังคม ชุมชนและ สิ่งแวดล้อมไปด้วยกันอย่างยั่งยืน เป็นพันธกิจสำคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสังคมไปด้วยกัน ข้าววรรณภพ ข้าวเติมวิตามิน

2020-11-18 10:26:35