รอสักครู่...

"โครงการ ตลาดเคลื่อนที่ ส่งแรงใจสู้ภัย COVID-19"

ข้าววรรณภพ ขอเป็นส่วนหนึ่งใน "โครงการ ตลาดเคลื่อนที่ ส่งแรงใจสู้ภัย COVID-19" ของรายการ "คุณนายจ่ายตลาด" ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดมอบอาหารหรือสิ่งของ เครื่องใช้ให้กับผู้ที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามชุมชนต่างๆ อนุโมทนากับทีมงานด้วยนะคะ #คุณนายจ่ายตลาด #ข้าววรรณภพ

2021-07-23 13:07:42