รอสักครู่...

+66(0) 2805-3356

งานสัมมนาเชิงธุรกิจเรื่อง เปิดตลาด สินค้าไทย สู่ประเทศปาปัวนิวกินี

งานสัมมนาเชิงธุรกิจเรื่อง “เปิดตลาด สินค้าไทย สู่ประเทศปาปัวนิวกินี” จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย ร่วมกับ บริษัท วรรณภพ จำกัด และ Homestate Co-Operation Limited เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องจูปิเตอร์ 6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี โดยได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย (นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์) เป็นผู้กล่าวเปิดงานและบรรยายในหัวข้อ “ศักยภาพของตลาดธุรกิจในกลุ่มประเทศแปซิฟิกใต้” และประธานบริษัท วรรณภพ จำกัด และ Homestate Co-Operation Limited (นายไพบูลย์ เวทย์วัฒนะ) เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “รายละเอียดการจัดแสดงสินค้ารวมถึงกระบวนการเพื่อให้สินค้าไทยเข้าสู่ประเทศในกลุ่มแปซิฟิกใต้”

2014-06-23 14:45:54