Please wait...

Call us +66(0) 2805-3356

          Wonnapob is a leading rice exporter to South Pacific Countries and is expanding its branches mainly in Papua New Guinea, so we look forward to recruit enthusiasm and energetic person like you.

No. Detail Position Working at
1หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง1โรงงานอยุธยา
2เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
- เพศชาย - หญิง
- อายุ 25 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญาตรี
- สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม/หรือสาขาอื่นที่เกียวข้อง
- ประสบการณ์ในสายงาน 2 ปีขึ้นไป
- สามารถทำงานที่โรงงาน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยาได้
- สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
1โรงงานอยุธยา
3เจ้าหน้าที่จัดซื้อสินค้า Indirect Supplies & Technical Services
- เพศชาย อายุ 30 - 40 ปี
- วุฒิ ปวช - ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / สาขาวิชาเครื่องกล / เทคนิดการผลิต / สาขาไฟฟ้ากำลัง / สาขาวิชาก่อสร้าง / สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม
1Office กรุงเทพฯ
4เจ้าหน้าที่จัดซื้อสินค้าทั่วไป
- เพศชาย อายุ 25-40 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
- มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อสิน 3 ปีขึ้นไป
- หากมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อข้าวมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
1Office กรุงเทพฯ
5Warehouse Manager
เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 3 ปี
บริษัทพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่มีผลสอบภาาษอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือเฉพาะผู้สมัครที่คิดว่าภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (ฟัง พูด อ่านเ เขียน)
เป็นคนขยัน อดทน สู้งาน และมีความซื่อสัตย์
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและนำเสนอแนวทางการดำเนินงานหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาได้ดี
มีภาวะในการเป็นผู้นำสูง กล้าตัดสินใจ เป็นคนมีเหตุผล คิดในเชิงบวก
หากมีความรู้และผ่านงานบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี เช่น Word / Excel / Power Point / Internet ได้ดี
สามารถเดินทางไปทำงานที่ประเทศปาปัวนิวกินีได้
สมัครสัมภาษณ์ปีนี้ เริ่มงาน มกราคม 2561 น่ะครับ
1ประเทศปาปัวนิวกินี
6Sale Manager
• Male / Female
• Age preferably 40 - 45 years
• Bachelor’s degree in marketing, business administration or other relevant field
• At least 10 years of experience in marketing and communications, public relations, or creating brand image
• Is creative with a good personality, perseverance and the ability to think in their feet
• Enjoys learning new things
• Communicates well in English
• Has computer skills, including MS Excel, Word, and PowerPoint

1Office กรุงเทพฯ
7ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี / การเงิน
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบัญชีการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
- มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีอย่างน้อย 5 ปี และสามารถปิดงบได้
- มีภาวะในการเป็นผู้นำสูง กล้าตัดสินใจ เป็นคนมีเหตุผล คิดในเชิงบวก
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีความสามารถในการวางแผนงานที่ดี และติดตามงานให้ได้ตามเป้าหมาย
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี เช่น Word / Excel / Power Point / Internet
- สามารถเดินทางไปทำงานที่ประเทศปาปัวนิวกินีได้
1ประเทศปาปัวนิวกินี
8ส่งใบสมัครล่วงหน้า ไม่ระบุตำแหน่ง(Pre-application)
- ไม่จำกัดเพศ
- วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ
- มีประสบการณ์ด้านที่ต้องการสมัคร
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบ ในการทำงานสูง ขยัน อดทนภายใต้แรงกดดัน
- กรุณาระบุสาขาที่ต้องการสมัครท้ายชื่อตำแหน่ง
1Office กรุงเทพฯ

Benefits for Head Office Bangkok and Ayutthaya Factory Location

 1. Annual Checkups.
 2. Life Insurance (as per guidelines of Insurance Company).
 3. Provident Funds.
 4. Special medical privilege at partner hospital.
 5. Bonus. (Based on performance & Company Profit)
 6. Housing Facilities.
 7. Social Security.
 8. Benefits of hiring magazines, books, cartoons, and movies(DVD)
 9. Company provides loan in 0% interest.
 10. Benefits of other extra curriculum activities such as annual seminar, New Year Party, Sport Days.
 11. Special privilege for staffs to buy Company's rice in discount rate (not over than 20 kg per month)
 12. Reimbursement of gas and breakage.
 13. Reward for "Staff of the year".
 14. Special package for long term serving staff.
 15. Funds for special events such as wedding, ordainment, funeral, childbirth, accident(Evident prove)
 16. Uniform
 17. Income Funds.
 18. Free Rice at Lunch.
 19. Reimbursement of travelling expense.
 20. Special privilege for staff to learn General and Business English from Certified Instructor.
 21. Chance of attending seminar in various fields
 22. Others benefit (as per company consideration)
 23. Health Insurance for In-patient (as per guidelines of Insurance Company)

Benefits for Papua New Guinea Location

 1. Life insurance in any case of 50,000 baht (as per guidelines of Insurance Company)
 2. Total Permanent Disability Insurance of 50,000 baht (as per guidelines of Insurance Company)
 3. Health Insurance for In-patient (as per guidelines of Insurance Company)
 4. Accidental Insurance of 100,000 baht (as per guidelines of Insurance Company)
 5. Annual Round Trip Air Fare.
 6. Paid 30 days leave each year
 7. Company will responsible for work permit fee and others fees (value 200,000 THB)
 8. Employees can transfer there fund up to 2 accounts (Employee are responsible for the transfer fee)
 9. Housing Facilities such as Furniture, Air-condition, TV, Refrigerator, DVD Player, Internet, Phone, Microwave, Water Heater.
 10. 24 hours security service with surveillance camera.
 11. Company provides daily maid service for house cleaning and laundry.
 12. Staffs can request for a driver and also can borrow company vehicle, if one bears valid driving license.
 13. Benefits of hiring magazines, books, cartoons, and movies(DVD) and its updated every month with latest releases.
 14. Sport Facility such as basketball, ping pong, trade mill, weight lifting machine, cycling, and sauna are available.
 15. 3 Meals per day with desserts and fruits with various choices.
 16. Company provides a notebook for each employee for working purpose but must be return back if company requests.
 17. Personal belonging delivery services.
 18. Benefits of other extra curriculum activities such as New Year Party and Sport Days
 19. Social Security.
 20. Income Funds.
 21. Provident Funds.
 22. Bonus.
 23. Annual Checkups (Company’s partner hospital)
 24. Special medical privilege at partner hospital in Thailand
 25. Company will responsible for full medical expenses abroad
 26. Company provides loan at 0% interest.
 27. Chance of attending seminar in various fields.
 28. Special privilege for staff to buy rice in discount rate (not over 20 kg per month)
 29. Funds for special events such as wedding, ordainment, funeral, childbirth, accident(Evident prove)
 30. Others benefit (as per company consideration)
 31. Remark: Company’s policy is subject to change according to economic optimum.

Application for Employment

 1. Copy of Identity Card/ House Registration/ Certificate of Military Achievement (if any)
 2. Transcript/Diploma
 3. Photo 1 inch
 4. Other documents of any certifications

How to Apply

1. Apply online through company website by click “apply” and complete the form

2. Download Application Form via company’s website and submit at

 1. E-mail: hr@wonnapob.com
 2. Fax: 0-2805-3357
 3. Address: Wonapob Company 129/38 Moo 1. Putthamonton II Rd., Bangkaeneur, Bangkae,Bangkok 10160

More infomation.

Human Resource Head Office (Bangkok)
Tel:
0-2805-3356, 0-2805-3230 Ext.427, 428
Fax: 0-2805-3357
Wonnapob Company: Located on Phutthamonthon Sai 2 Road, close to Phetkasem Road
Neighbors: Siam commerical Bank, Lotus Express, Ban Somtum Restaurant, iCake Bekery, LPG Gas Station, The Mall Bangkae, and Kasemrat Hospital
Transportation: Bus 123, 101, 7ก, ปอ.183

Head Office BKK Current
New Head Office BKK Comming Soon
Human Resource Factory (Ayutthaya)
Tel:
0-3526-7101, 0-3526-7158, 0-3526-7159 Ext.707 
Fax: 0-3526-7102
Email: hr@wonnapob.com
Website: www.wonnapob.com