รอสักครู่...
  • โดย วรรณภพ
  • 28 ก.ค. 57

ไม่น่าเชื่อ "ข้าวก็มีโปรตีน"

ไม่น่าเชื่อ "ข้าวก็มีโปรตีน"

ร่างกายคนเราจะต้องทานโปรตีนให้ได้ 2 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กก. นั่นคือ ถ้าคุณหนัก 60 กก.คุณต้องทานโปรตีนอย่างน้อย 132 กรัมต่อวัน

ถั่วเหลือง - ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง มีโปรตีนประมาณ 35 เปอร์เซนต์ (นั่นหมายความว่าถ้าคุณทานถั่วเหลือง 1 กิโลกรัม คุณก็จะได้รับโปรตีนสูงถึง 350 กรัม (ในขณะที่ร่างกายต้องการเพียง 132 กรัมเท่านั้น) ถั่วเหลืองมีเปอร์เซนต์ที่สูงกว่าเนื้อสัตว์ประมาณ 2 เท่า หมายความว่าต้องใช้ เนื้อสัตว์ถึง 2 กิโลกรัม จึงจะให้โปรตีนเท่ากับถั่วเหลืองเพียง 1 กิโลกรัม แต่ที่ต้องเน้นไว้ก็คือ คุณต้องทำให้ถั่วเหลืองสุกด้วยความร้อนก่อนครับ เพราะว่าถั่วเหลืองดิบหรือได้รับความร้อนไม่เพียงพอ จะมีสารยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ทริพซิน (เอนไซม์สำหรับย่อยโปรตีน)ทำให้โปรตีนถูกย่อยได้น้อยลง และคุณภาพของโปรตีนก็จะลดลงด้วย

ข้าว - ข้าวสารมีโปรตีนประมาณ 7 เปอร์เซนต์ (หมายความว่า ถ้าทานข้าว 1 กิโลกรัม คุณก็จะได้โปรตีน 70 กรัม แปลว่าวันหนึ่งคุณทานข้าว 2 กิโลกรัมคุณก็ได้รับโปรตีนเพียงพอแล้ว)แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงแนะนำให้รับประทานข้าวร่วมกับโปรตีนจากสิ่งอื่นๆด้วยจะดีกว่านะครับ