รอสักครู่...
  • โดย วรรณภพ
  • 03 พ.ย. 57

ข้าวหอมปทุมธานี - "จัสมินไรซ์"

ข้าวหอมปทุมธานี - "จัสมินไรซ์"

ข้าวหอมมะลิจัซมินไรซ์ เป็นข้าวหอมปทุมธานี ซึ่งเป็นข้าวหอมไทยสายพันธ์ใหม่ที่ปลูกได้ในภาคกลางของประเทศไทย มีกลิ่นหอมและความนุ่มเทียบเคียงข้าวหอมมะลิของไทย

ลองจินตนการถึงความหอมและความนุ่มของข้าวหอมมะลิไทย คุณสามารถรับรู้ถึงรสชาติและกลิ่นหอมนั้นได้ในข้าวหอมปทุมธานีเช่นกัน เราเชื่อว่าคุณจะหลงรักข้าวหอมปทุมธานีจัซมิน ไรซ์ เท่ากับที่คุณรักข้าวหอมมะลิ